katrotje

Waar spelend leren

centraal staat!

naar deze actie!

katrotje in de klas

naar katrotje in de klas

katrotje doorheen het jaar